پروژه چند منظوره مهستان4

این متن تستی و آزمایشی برای نمای در این موقعیت می باشد و می توانید از قسمت مدیریت آنرا جایگزین کنید. برای اینکه نمایش خوبی در این بلاک متن داشته باشیم من این متن را نوشتم و بصورت طولانی این متن را قرار می دهم که متن طولانی و توضیحات کامل در این بخش قرار دهید. این متن تستی و آزمایشی برای نمای در این موقعیت می باشد و می توانید از قسمت مدیریت آنرا جایگزین کنید. برای اینکه نمایش خوبی در این بلاک متن داشته باشیم من این متن را نوشتم و بصورت طولانی این متن را قرار می دهم که متن طولانی و توضیحات کامل در این بخش قرار دهید.

توضیحات پروژه

این متن تستی و آزمایشی برای نمای در این موقعیت می باشد و می توانید از قسمت مدیریت آنرا جایگزین کنید. برای اینکه نمایش خوبی در این بلاک متن داشته باشیم من این متن را نوشتم و بصورت طولانی این متن را قرار می دهم که متن طولانی و توضیحات کامل در این بخش قرار دهید.

مشخصات پروژه

  • کاربری: اداری، تجاری
  • تاریخ: اردیبهشت 1399
  • دسته بندی: اداری، تجاری
  • وبسایت: nabbesaz.com

مجریان پروژه

  • طراح داخلی: محسن محمدی
  • معمار: احمد کاظمی
  • تأسیسات: شاهرخ ناصری
  • مهندس: کیانوش سپهری
پروژه چند منظوره مهستان3